27 Ogos 2010

Carut Marut Wajah Islam

Oleh Burhanuddin

Salah satu pangkal pembicaraan yang tak pernah habis dibahas adalah relasi agama dan ruang publik. Tarik menarik antara keduanya menghasilkan ketegangan dinamik yang tidak jarang melahirkan benturan. Bagi penganut aliran mekanik-holistik, agama, lebih khusus Islam, dianggap bukan saja sebagai gugusan dogma-dogma agama yang bersifat kaku saja, tapi juga dipahami sebagai sistem politik, pandangan hidup dan penafsiran sejarah. Islam juga dipahami mempunyai watak omnipresent (hadir di mana-mana).


Testamen Politik Anak Muda I

oleh Hasmi bin Hashim

Menggaris-luruskan Sejarah

Sejarah selalu bengkang-bengkok. Termasuk sejarah kemerdekaan Tanah Melayu. Atas kesedaran dan keinsafan ini, maka perlu dinyatakan dengan sejelas-jelasnya bahawa sejarah kemerdekaan Tanah Melayu bukan hanya bersisi “damai”. Kemerdekaan bangsa dan tanah air kita juga dengan korban jiwa.

Adalah dusta besar apabila sejarah kemerdekaan Malaysia hanya didominasi oleh parti-parti politik. Bertambah dusta apabila cuba digambarkan hanya oleh sebuah parti politik. Perjuangan, malah kesedaran tentang wujudnya kezaliman oleh pemerintah (penjajah) tercetus bahkan sebelum wujudnya parti-parti politik. Adalah mustahil kesedaran atau perjuangan parti mendahului perjuangan insan; sedangkan parti itu sendiri wujud (tertubuh) kerana kesedaran manusia.